۱۳۹۶ يکشنبه ۶ فروردين ساعت : 5:52 بوقت تهران
نام گذاری سال 1396 نام گذاری سال 1396 سال نو مبارک دانشجوی دانشکده، دانشجوی نمونه کشوری شد چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین شروع فاز دوم پروژه احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی دومین گردهمایی بین المللی دومین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کارآفرینی کنفرانس فرصت های سزمایه گذاری در ایران پسا تحریم بازارچه کارآفرینی . دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی

دانشجوی دانشکده، دانشجوی نمونه کشوری 

چهارمین جشنواره تجلیل از رهبران کارآفرین 

شروع فاز دوم پروژه احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی (24 اسفند)