۱۳۹۶ سه شنبه ۳۱ مرداد ساعت : 20:55 بوقت تهران
پیام آقای دکتر نیلی تفاهم نامه روند پیشرفت پروژه احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی دومین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کارآفرینی چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین کنفرانس فرصت های سزمایه گذاری در ایران پسا تحریم بازارچه کارآفرینی . دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی

پیام دکتر محمود نیلی احمدآبادی به مناسبت "روزی با دانشگاه تهران"

تفاهم نامه همکاری های بین المللی دانشکده کارآفرینی با سایر دانشگاه های معتبر بین المللی  

ادامه آرماتوربندی دیوارهای برشی طبقه همکف (دوشنبه 30 مرداد 96)

چهارمین جشنواره تجلیل از رهبران کارآفرین