۱۳۹۵ سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ساعت : 16:53 بوقت تهران
روز معلم مبارک جشنواره رهبران اقدامات دانشگاه تهران در راستای تحقق شعار سال سال نو مبارک توافق نامه بین دانشگاه تهران و بنیاد حامیان دانشکد Entrepreneur Leader ICE2016 بازارچه کارآفرینی . دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی