۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۹ دي ساعت : 15:37 بوقت تهران
سومین پایش سراسری کآشف چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین مسلمان دومین گردهمایی بین المللی نهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد دانشکده کارآفرینی دومین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کارآفرینی کنفرانس فرصت های سزمایه گذاری در ایران پسا تحریم جشنواره رهبران توافق نامه بین دانشگاه تهران و بنیاد حامیان دانشکد Entrepreneur Leader بازارچه کارآفرینی . دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی