۱۳۹۶ يکشنبه ۳ ارديبهشت ساعت : 12:20 بوقت تهران
دومین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کارآفرینی جلسه مشترک هیأت عالی رتبه مدرسه کسب و کار کچ فرانس هیأت عالی‌رتبه بنیاد بوش آلمان در دانشگاه تهران شروع فاز دوم پروژه احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی نام گذاری سال 1396 دانشجوی دانشکده، دانشجوی نمونه کشوری شد چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین دومین گردهمایی بین المللی کنفرانس فرصت های سزمایه گذاری در ایران پسا تحریم بازارچه کارآفرینی . دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی

جلسه مشترک هیأت عالی رتبه مدرسه کسب و کار کچ فرانسه در دفتر ریاست محترم دانشگاه تهران

هیأت عالی‌رتبه بنیاد بوش آلمان ضمن دیدار با مسئولین دانشگاه تهران یک نشست تخصصی با اعضای هیأت رئیسه دانشکده داشت

شروع فاز دوم پروژه احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی (3 اردیبهشت)

دانشجوی دانشکده، دانشجوی نمونه کشوری 

چهارمین جشنواره تجلیل از رهبران کارآفرین