۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۱ شهريور ساعت : 17:15 بوقت تهران
بازدید از آزمایشگاه مدارها و سیستم های فنی دانشکده نخستین جشن فارغ التحصیلی دانشکده کارآفرینی کارگاه دانشجویان دکتری با حضور پروفسور رینولدز پرفسور پاول دیویدسن رینولدز دیدار پرفسور پاول دیویدسن رینولدز با ریاست دانشگاه نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین