۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۷ دي ساعت : 2:27 بوقت تهران
11 دی، دهمین سالروز تأسیس دانشکده کارآفرینی دانشگا