۱۳۹۵ شنبه ۶ شهريور ساعت : 17:25 بوقت تهران
کنفرانس فرصت های سزمایه گذاری در ایران پسا تحریم لوح زرین کارآفرینی ICT برای تأثیر اجتماعی جشنواره رهبران اقدامات دانشگاه تهران در راستای تحقق شعار سال توافق نامه بین دانشگاه تهران و بنیاد حامیان دانشکد Entrepreneur Leader بازارچه کارآفرینی . دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی