۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين ساعت : 22:22 بوقت تهران

به اطلاع کلیه دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده و دانشجویان گرامی، کتابخانه دانشکده بخش مشاور پژوهشی را راه اندازی کرده است. این بخش روزهای سه شنبه از ساعت 9 الی 17 در مرکز کامپیوتر دانشکده با حضور جناب آقای حسین مقیمی مشاور پژوهشی برقرار است.