۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد ساعت : 20:19 بوقت تهران

کتابخانه و مرکز کامپیوتر دانشکده کارآفرینی با همکاری آموزش های آزاد دانشکده و مرکز مطالعات مهندسی فرآیند کسب و کار مدیریت منابع دانشگاه تهران برگزار می کند. کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل های آماری پایان نامه با استفاده از پایتون. 

مدرس: دکتر سید مجتبی سجادی و مهندس امیررضا تجلی. زمان پنج شنبه 1398.03.09. از ساعت 9 الی 14. محل مرکز کامپیوتر دانشکده کارآفرینی.

ثبت نام از طریق آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی تلفن: 88225043

شهریه دوه: 3000000ریال

تخفیف ویژه دانشجویان کارآفرینی و صنایع دانشگاه تهران 500000 ریال