۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد ساعت : 20:17 بوقت تهران
برگزاری کارگاه ProQuest و e-brary در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
۱۳۹۵ شنبه ۲۱ فروردين
برگزاری کارگاه ProQuest و e-brary در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
برگزاری کارگاه ProQuest  و e-brary در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان گروه سازمانی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۸ فروردين
کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان گروه سازمانی
کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان گروه سازمانی
ایام کاری کتابخانه در اسفند 1394 و فروردین 1395
۱۳۹۴ سه شنبه ۲۵ اسفند
ایام کاری کتابخانه در اسفند 1394 و فروردین 1395
ایام کاری کتابخانه در اسفند 1394 و فروردین 1395
ساعت کاری روز سه شنبه 1394/12/25
۱۳۹۴ سه شنبه ۲۵ اسفند
ساعت کاری روز سه شنبه 1394/12/25
ساعت کاری روز سه شنبه 1394/12/25
نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی خارج از شبکه دانشگاه تهران
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۱ اسفند
نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی خارج از شبکه دانشگاه تهران
نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی خارج از شبکه دانشگاه تهران
برگزاری تور کتابخانه و کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی و نحوه جستجوی مقالات
۱۳۹۴ دوشنبه ۱۰ اسفند
برگزاری تور کتابخانه و کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی و نحوه جستجوی مقالات
برگزاری تور کتابخانه و کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی و نحوه جستجوی مقالات
کارگاه کتاب درمانی ایده ای برای کسب و کارهای اجتماعی
۱۳۹۴ دوشنبه ۳ اسفند
کارگاه کتاب درمانی ایده ای برای کسب و کارهای اجتماعی
کارگاه کتاب درمانی ایده ای برای کسب و کارهای اجتماعی
برگزاری کارگاه ISI،JCR،ESI در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
۱۳۹۴ يکشنبه ۲ اسفند
برگزاری کارگاه ISI،JCR،ESI در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
برگزاری کارگاه ISI،JCR،ESI در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
کارگاه از صفر تا صد فرآیند انجام پایان نامه
۱۳۹۴ سه شنبه ۲۷ بهمن
کارگاه از صفر تا صد فرآیند انجام پایان نامه
کارگاه از صفر تا صد فرآیند انجام پایان نامه
شیوه عضویت دانشجویان مجازی ورودی نیمه دوم سال تحصیلی 95-1394
۱۳۹۴ سه شنبه ۲۰ بهمن
شیوه نامه عضویت دانشجویان مجازی ورودی نیمه دوم سال تحصیلی 95-1394
شیوه عضویت دانشجویان مجازی ورودی نیمه دوم سال تحصیلی 95-1394