۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد ساعت : 20:28 بوقت تهران
کنفرانس بین المللی International Seminar Conference on Creativity
۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت
کنفرانس بین المللی International Seminar Conference on Creativity
کنفرانس بین المللی International Seminar Conference on Creativity
عدم دسترسی به پایگاه نمایه نامه استنادی SCOPUS
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ فروردين
عدم دسترسی به پایگاه نمایه نامه استنادی SCOPUS
عدم دسترسی به پایگاه نمایه نامه استنادی SCOPUS
ساعت کار کتابخانه در نیمه اول سال 1397
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ فروردين
ساعت کار کتابخانه در نیمه اول سال 1397
ساعت کار کتابخانه در نیمه اول سال 1397
دستنامه منبع نویسی و استناددهی به شیوه انجمن روانشناسان امریکا (APA)
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۳ اسفند
دستنامه منبع نویسی و استناددهی به شیوه انجمن روانشناسان امریکا (APA)
دستنامه منبع نویسی و استناددهی به شیوه انجمن روانشناسان امریکا (APA)
خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات کتابخانه ویژه اعضای هیات علمی دانشکده و دانشجویان دوره دکتری
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ بهمن
خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات کتابخانه ویژه اعضای هیات علمی دانشکده و دانشجویان دوره دکتری
خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات کتابخانه ویژه اعضای هیات علمی دانشکده و دانشجویان دوره دکتری
اطلاعیه کتابخانه
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ آذر
اطلاعیه کتابخانه
اطلاعیه کتابخانه
کارگاه Getting Published in high-impact Journals
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۲ آذر
کارگاه Getting Published in high-impact Journals
کارگاه Getting Published in high-impact Journals
کارگاه کتابخانه: دوره جامع پژوهشیار: استفاده از نرم افزار Nvivo در مرور ادبیات پژوهشی
۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر
کارگاه کتابخانه: دوره جامع پژوهشیار: استفاده از نرم افزار Nvivo در مرور ادبیات پژوهشی
کارگاه کتابخانه: دوره جامع پژوهشیار: استفاده از نرم افزار Nvivo در مرور ادبیات پژوهشی
کارگاه کتابخانه: دوره جامع پژوهشیار: آموزش تکنیک های کاربردی در انجام پژوهش و پایان نامه
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان
کارگاه کتابخانه: دوره جامع پژوهشیار: آموزش تکنیک های کاربردی در انجام پژوهش و پایان نامه
کارگاه کتابخانه: دوره جامع پژوهشیار: آموزش تکنیک های کاربردی در انجام پژوهش و پایان نامه
کارگاه منابع اطلاعاتی کتابخانه ویژه دانشجویان گروه سازمانی و فناوری ورودی 1396
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۷ مهر
کارگاه منابع اطلاعاتی کتابخانه ویژه دانشجویان گروه سازمانی و فناوری ورودی 1396
کارگاه منابع اطلاعاتی کتابخانه ویژه دانشجویان گروه سازمانی و فناوری ورودی 1396