۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور ساعت : 1:47 بوقت تهران
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Scopus و استراتژی جستجو
۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Scopus
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Scopus و استراتژی جستجو
کارگاه مقدمه ای بر روش تحقیق
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۸ بهمن
کارگاه مقدمه ای بر روش تحقیق
کارگاه مقدمه ای بر روش تحقیق
اطلاعیه مهم کتابخانه در خصوص جریمه اعضا
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۸ بهمن
اطلاعیه مهم کتابخانه در خصوص جریمه اعضا
اطلاعیه مهم کتابخانه در خصوص جریمه اعضا
راه اندازی خدمات مرجع مجازی 24 ساعت
۱۳۹۵ شنبه ۲۵ دي
راه اندازی خدمات مرجع مجازی 24 ساعت
راه اندازی خدمات مرجع مجازی 24 ساعت
اطلاع رسانی اطلاعات تماس کتابخانه کارآفرینی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱ دي
اطلاع رسانی اطلاعات تماس کتابخانه کارآفرینی
اطلاع رسانی اطلاعات تماس کتابخانه کارآفرینی
بخش دوم کارگاه مقاله نویسی کتابخانه
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱ دي
بخش دوم کارگاه مقاله نویسی کتابخانه
بخش دوم کارگاه مقاله نویسی کتابخانه
برگزاری کارگاه مقاله نویسی توسط کتابخانه دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ آذر
برگزاری کارگاه مقاله نویسی توسط کتابخانه دانشکده کارآفرینی
برگزاری کارگاه مقاله نویسی توسط کتابخانه دانشکده کارآفرینی
کارگاه How to make a startup to last?
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۵ آذر
How to make a startup to last?
کارگاه How to make  a startup to last?
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
۱۳۹۵ شنبه ۲۹ آبان
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۶ آبان
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST