۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد ساعت : 20:15 بوقت تهران
برگزاری کارگاه کتابخانه با عنوان The Innovation Value Canvas; A Guide to Defining Value Propositions...
۱۳۹۶ شنبه ۱۹ فروردين
برگزاری کارگاه کتابخانه با عنوان The Innovation Value Canvas; A Guide to Defining Value Propositions and Target Customers for Commercialization of Technological Innovations
برگزاری کارگاه کتابخانه با عنوان The Innovation Value Canvas; A Guide to Defining Value Propositions and Target Customers for Commercialization of Technological Innovations
ساعات کار کتابخانه در ایام پایانی سال 1395
۱۳۹۵ دوشنبه ۲۳ اسفند
ساعات کار کتابخانه در ایام پایانی سال 1395
ساعات کار کتابخانه در ایام پایانی سال 1395
برگزاری کارگاه توسط کتابخانه: چگونه شغل ایده آل خود را بدست آوریم: رزومه نویسی حرفه ای و آمادگی برای...
۱۳۹۵ يکشنبه ۸ اسفند
برگزاری کارگاه توسط کتابخانه: چگونه شغل ایده آل خود را بدست آوریم: رزومه نویسی حرفه ای و آمادگی برای مصاحبه کار
برگزاری کارگاه توسط کتابخانه: چگونه شغل ایده آل خود را بدست آوریم: رزومه نویسی حرفه ای و آمادگی برای مصاحبه کار
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Scopus و استراتژی جستجو
۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Scopus
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Scopus و استراتژی جستجو
کارگاه مقدمه ای بر روش تحقیق
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۸ بهمن
کارگاه مقدمه ای بر روش تحقیق
کارگاه مقدمه ای بر روش تحقیق
اطلاعیه مهم کتابخانه در خصوص جریمه اعضا
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۸ بهمن
اطلاعیه مهم کتابخانه در خصوص جریمه اعضا
اطلاعیه مهم کتابخانه در خصوص جریمه اعضا
راه اندازی خدمات مرجع مجازی 24 ساعت
۱۳۹۵ شنبه ۲۵ دي
راه اندازی خدمات مرجع مجازی 24 ساعت
راه اندازی خدمات مرجع مجازی 24 ساعت
اطلاع رسانی اطلاعات تماس کتابخانه کارآفرینی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱ دي
اطلاع رسانی اطلاعات تماس کتابخانه کارآفرینی
اطلاع رسانی اطلاعات تماس کتابخانه کارآفرینی
بخش دوم کارگاه مقاله نویسی کتابخانه
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱ دي
بخش دوم کارگاه مقاله نویسی کتابخانه
بخش دوم کارگاه مقاله نویسی کتابخانه
برگزاری کارگاه مقاله نویسی توسط کتابخانه دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ آذر
برگزاری کارگاه مقاله نویسی توسط کتابخانه دانشکده کارآفرینی
برگزاری کارگاه مقاله نویسی توسط کتابخانه دانشکده کارآفرینی