۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور ساعت : 1:15 بوقت تهران
24 آبان روز کتابدار و هفته کتاب، کتابخوانی مبارک
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۵ آبان
24 آبان روز کتابدار، هفته کتاب وکتابخوانی مبارک
24 آبان روز کتابدار و هفته کتاب، کتابخوانی مبارک
برگزاری کارگاه آموزشی EndNote مبتنی بر وب توسط کتابخانه
۱۳۹۵ شنبه ۲۴ مهر
برگزاری کارگاه آموزشی EndNote مبتنی بر وب توسط کتابخانه
برگزاری کارگاه آموزشی EndNote مبتنی بر وب  توسط کتابخانه
برگزاری کارگاه آموزشی ELSEVIER معرفی SCOPUS و ScienceDirect توسط کتابخانه
۱۳۹۵ شنبه ۲۴ مهر
برگزاری کارگاه آموزشی ELSEVIER معرفی SCOPUS و ScienceDirect توسط کتابخانه
برگزاری کارگاه آموزشی ELSEVIER معرفی SCOPUS و ScienceDirect توسط کتابخانه
تور کتابخانه ویژه دانشجویان ورودی جدید
۱۳۹۵ شنبه ۱۷ مهر
تور کتابخانه ویژه دانشجویان ورودی جدید
تور کتابخانه ویژه دانشجویان ورودی جدید
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
۱۳۹۵ شنبه ۱۰ مهر
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
۱۳۹۵ شنبه ۱۰ مهر
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
۱۳۹۵ شنبه ۱۰ مهر
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
ساعت کار کتابخانه در نیمه دوم سال 1395
۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر
ساعت کار کتابخانه در نیمه دوم سال 1395
ساعت کار کتابخانه در نیمه دوم سال 1395
برگزاری کارگاه طراحی مدل کسب و کار نوآورانه
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ شهريور
برگزاری کارگاه طراحی مدل کسب و کار نوآورانه
برگزاری کارگاه طراحی مدل کسب و کار نوآورانه
چگونگی عضویت و خدمات دهی کتابخانه (ویژه دانشجویان ورودی جدید)
۱۳۹۵ جمعه ۱۹ شهريور
چگونگی عضویت و خدمات دهی کتابخانه (ویژه دانشجویان ورودی جدید)
چگونگی عضویت و خدمات دهی کتابخانه (ویژه دانشجویان ورودی جدید)