۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور ساعت : 1:14 بوقت تهران
Endogenous Capability Building and Start-Up Advantage in Creating New markets
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت
Endogenous Capability Building and Start-Up Advantage in Creating New markets
Endogenous Capability Building and Start-Up Advantage in Creating New markets
عدم خدمات رسانی کتابخانه در روز شنبه مورخ 1395/02/18
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت
عدم خدمات رسانی کتابخانه در روز شنبه مورخ 1395/02/18
عدم خدمات رسانی کتابخانه در روز شنبه مورخ 1395/02/18
اطلاعیه کتابخانه در خصوص خرید کتاب از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۲ ارديبهشت
اطلاعیه کتابخانه در خصوص خرید کتاب از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
اطلاعیه کتابخانه در خصوص خرید کتاب از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
سمینار ظرایف طراحی مدل های پیش بینی مالی و اقتصادی
۱۳۹۵ سه شنبه ۷ ارديبهشت
سمینار ظرایف طراحی مدل های پیش بینی مالی و اقتصادی: با تمرکز بر روش های هوش مصنوعی و داده های بزرگ
سمینار ظرایف طراحی مدل های پیش بینی مالی و اقتصادی
سمینار آشنایی با اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۹ فروردين
برگزاری سمینار آشنایی با اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
سمینار آشنایی با اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعیه کتابخانه در خصوص نحوه ثبت نام و دریافت بن دانشجویی جهت خرید از بیست و نهمین نمایشگاه بین الم...
۱۳۹۵ شنبه ۲۸ فروردين
نحوه ثبت نام و دریافت بن دانشجویی جهت خرید از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب
اطلاعیه کتابخانه در خصوص نحوه ثبت نام و دریافت بن دانشجویی جهت خرید از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب
دسترسی دانشگاه تهران به نمایه نامه استنادی ISI
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۵ فروردين
برقراری دسترسی دانشگاه تهران به نمایه نامه استنادی ISI
دسترسی دانشگاه تهران به نمایه نامه استنادی ISI
برگزاری کارگاه ProQuest و e-brary در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
۱۳۹۵ شنبه ۲۱ فروردين
برگزاری کارگاه ProQuest و e-brary در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
برگزاری کارگاه ProQuest  و e-brary در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان گروه سازمانی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۸ فروردين
کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان گروه سازمانی
کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان گروه سازمانی
ایام کاری کتابخانه در اسفند 1394 و فروردین 1395
۱۳۹۴ سه شنبه ۲۵ اسفند
ایام کاری کتابخانه در اسفند 1394 و فروردین 1395
ایام کاری کتابخانه در اسفند 1394 و فروردین 1395