۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد ساعت : 20:1 بوقت تهران

 


 
 

نام و نام خانوادگی: ساناز امامی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: مسئول کتابخانه

شماره تماس: ‌61119237- 88339094

 
 

 

 

 
 

نام و نام خانوادگی: نسرین نباتی

مدرک تحصیلی: مهندسی کامپیوتر                                          

سمت: کارشناس کتابخانه

شماره تماس: ‌61119237- 88339094