۱۳۹۷ يکشنبه ۳۱ تير ساعت : 19:1 بوقت تهران
اولین جلسه شورای سیاست گذاری چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی برگزار شد
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۶ تير
اولین جلسه شورای سیاست گذاری چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی برگزار شد
اولین جلسه شورای سیاست گذاری چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی برگزار شد
فصلنامه توسعه کارآفرینی "رتبه نخست" را در میان نشریان علمی دانشگاه تهران بدست آورد.
۱۳۹۷ شنبه ۲۳ تير
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران را با ضریب تاثیر 488. و با درجه کیفی 1(Q1) به عنوان رتبه دوم معرفی نمود.
فصلنامه توسعه کارآفرینی "رتبه نخست" را در میان نشریان علمی دانشگاه تهران بدست آورد.
ارائه مشترک درس، میان دانشکده کارآفرینی و پردیس فنی برای نخستین بار
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۳ تير
در راستای نیل به اهداف کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه و با تأکید بر فناوری های دانشگاهی و بر اساس تجربیات معتبر جهانی از جمله دانشگاه کالیفرنیای شمالی (USC) و دانشگاه استنفورد، درس توسعه محصول جدید به صو...
ارائه مشترک درس، میان دانشکده کارآفرینی و پردیس فنی برای نخستین بار
اطلاعیه برنامه زمان بندی ارزیابی تخصصی و مصاحبه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکت...
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد
اطلاعیه برنامه زمان بندی ارزیابی تخصصی و مصاحبه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال 97
اطلاعیه برنامه زمان بندی ارزیابی تخصصی و مصاحبه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال 97
زمان و نحوه ارزیابی تخصصی و مصاحبه دکتری پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی ال 97
۱۳۹۷ چهارشنبه ۹ خرداد
زمان و نحوه ارزیابی تخصصی و مصاحبه دکتری پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی ال 97
زمان و نحوه ارزیابی تخصصی و مصاحبه دکتری پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی ال 97
بازدید دانشجویان از شرکت پارس ایزوتوپ
۱۳۹۷ يکشنبه ۳ تير
گروهی از دانشجویان رشته کارآفرینی دانشگاه تهران به همراه آقای دکتر سید امیری استاد درس بازاریابی الکترونیکی و آقای مهندس حسین خانی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده کارآفرینی در تاریخ 21 خرداد 1397 از...
بازدید دانشجویان از شرکت پارس ایزوتوپ
طراحی اکوسیستم کارآفرینی استان کرمان توسط دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد
در پی توافق با رئیس اتاق کرمان، طراحی اکوسیستم کارآفرینی استان کرمان توسط دانشکده کارآفرینی انجام می شود.
طراحی اکوسیستم کارآفرینی استان کرمان توسط دانشکده کارآفرینی
برگزاری کارگاه آموزش کارآفرینی برای اساتید دانشگاه اندوکوز مائیس ترکیه توسط عضو ‌هیأت علمی دانشکده ک...
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد
درراستای توسعه روابط بین الملل دانشگاهی وطی دعوت رسمی دانشگاه اندوکوز مائیس ترکیه، دکتر بابک ضیاء عضو هیات علمی و مشاوربین الملل رئیس دانشکده برای اجرا وبرگزاری کارگاه با موضوع کارآفرینی برای اساتید،...
برگزاری کارگاه آموزش کارآفرینی برای اساتید دانشگاه اندوکوز مائیس ترکیه توسط عضو ‌هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ضیافت افطار دانشکده کارآفرینی با حضور خیرین نیک اندیش برگزار شد.
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ خرداد
روز دوشنبه 21 خرداد ماه دانشکده کارآفرینی میزبان بیش از صد نفر از کارآفرینان و خیرین نیک اندیش بود.
ضیافت افطار دانشکده کارآفرینی با حضور خیرین نیک اندیش برگزار شد.
بازدید دانشجویان دانشکده کارآفرینی از گروه بین المللی آذرخش
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۳ خرداد
بازدید دانشجویان دانشکده کارآفرینی از گروه بین المللی آذرخش
بازدید دانشجویان دانشکده کارآفرینی از گروه بین المللی آذرخش