۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور ساعت : 7:1 بوقت تهران

 

 

 
   

دکتر سید رضا حجازی

 

درجه علمي: استادیار

مدرك تحصيلي: دکتری مهندسی و علم مواد از دانشگاه صنعتی شریف

سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

گروه آموزشي: کارآفرینی فناورانه

پست الكترونیک:rehejazi@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119344

رزومه