۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور ساعت : 7:18 بوقت تهران

 

گزارش عملکرد شش ساله کتابخانه تخصصی دانشکده کارآفرینی

 

کتابخانه تخصصی کارآفرینی با بیش از 11 سال فعالیت، رویکرد مناسبی در ارائه خدمات اطلاعاتی داشته است. احتراما اهم فعالیت های کتابخانه از سال 1392 الی 1397 به پیوست تقدیم می شود.

 

1. کارگاه های آموزشی:

برگزاری کارگاههای متنوع آموزشی یکی از اهداف و رسالت های کتابخانه تخصصی کارآفرینی بوده و بیش از 60 کارگاه آموزشی برگزار شده است. برخی از عناوین این کارگاه ها در ادامه آمده است:

 

کارگاه نمایه نامه استنادی ISI و سایر پایگاه های آموزشی

کارآفرینی و بلاکچین

کارگاه پروپوزال نویسی

چگونه شغل ایده آل خود را بدست آوریم: رزومه نویسی حرفه ای و آمادگی برای مصاحبه کار

Different aspects and practibilities of patents in pureuit of inovation

Endogenous Capability Building and Start Up Advantage in Creating New markets

 

گزارش کارگاه های برگزار شده

ردیف

سال

تعداد کارگاه های برگزار شده

1

1392

4

2

1393

2

3

1394

15

4

1395

17

5

1396

12

6

1397

10

 
 
2. مجموعه سازی و فراهم آوری منابع اطلاعاتی:

یکی از اهداف مهم کتابخانه به روز بودن مجموعه و برآوردن نیازاطلاعاتی اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران گرامی است که با ارائه خدمات تحویل مدرک این مهم انجام شده است. مشروح آن به تفکیک هر سال در جدول زیر آورده شده است.

 

گزارش مجموعه سازی

ردیف

سال

کتاب های چاپی تهیه شده

منابع الکترونیک تهیه شده

(کتاب الکترونیک و مقاله )

1

1392

750

65

2

1393

960

71

3

1394

810

68

4

1395

1040

82

5

1396

280

64

6

1397

250

41

 
 
3. سازماندهی منابع اطلاعاتی کتابخانه:

کتاب ها و سایر منابع اطلاعاتی کتابخانه طبق استاندارهای بین المللی کتابخانه ای در نرم افزار جامع کتابخانه دانشگاه تهران فهرست نویسی و نمایه سازی می شوند. آمار تعداد کتب و منابع الکترونیک نمایه شده در سیستم جامع دانشگاه به شرح جدول زیر است:

 

گزارش سازماندهی کتاب های چاپی و الکترونیک

سال

کتاب های چاپی

کتاب های الکترونیک، منابع دیداری شنیداری

1392

716

120

1393

941

450

1394

804

110

1395

1038

140

1396

276

150

1397

350

130

جمع کل

4125

1100

 

4. سایر فعالیت های کتابخانه:

برگزاری نمایشگاه کتاب و معرفی کتاب های جدید توسط اعضای هیات علمی (1392)

برگزاری نمایشگاه کتاب مهربانی، طرح اهدای کتاب به دانشجویان گرامی (1397)

شلف خوانی و قفسه خوانی کتابخانه (1392،1394،1395)

راه اندازی خدمات تخصصی اشاعه گزینشی اطلاعات (1395)

راه اندازی خدمات مرجع مجازی (1395)