۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد ساعت : 19:45 بوقت تهران

 

حوزه ریاست 

 

طاهره مجیدزاده

مدرک تحصیلی: دیپلم

سمت: مسئول دفتر ریاست

شماره تماس: 61119336  

     

سوده قوامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: مسئول روابط عمومی

شماره تماس: 61119343   

 

 

ندا شهمیری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس روابط بین الملل

شماره تماس: 61119234

   

 

وحید فتحی نژاد 

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

سمت: کارشناس سمعی و بصری

شماره تماس: 

  

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

 سعیده صفری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: رئیس اداره خدمات آموزشی

شماره تماس: 88225018    

 

فاطمه قاضی نسب

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد  

سمت: کارشناس مسئول
خدمات آموزشی

شماره تماس: 61119238

 
       

چنور امین پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس مسئول آموزش های مجازی

شماره تماس: 61119238

هدی عدالت یار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس گروه های آموزشی

شماره تماس: 61119332 

       

 زهرا صفاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: سرپرست دوره های الکترونیکی

شماره تماس: 61119351 

   
 

 

معاونت پژوهشی

 

مهناز مصلحی

مدرک تحصیلی: دیپلم

سمت: مسئول دفتر معاون پژوهشی

شماره تماس: 88339097

محسن انصاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس مسئول امور پژوهشی

شماره تماس: 88225004

       

سمیه نظری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس پژوهش

شماره تماس: 61119241

ساناز امامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 
سمت: کارشناس مسئول کتابخانه

شماره تماس: 61119237

       

مریم کریم زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت:  کارشناس کرسی یونسکو در کارآفرینی

شماره تماس: 88332313

لیدا سررشته داری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس آمار دیده بان جهانی کارآفرینی GEM

شماره تماس: 88332313

       

نسرین نباتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت:کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس: 61119237

ناصر سمائی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت:کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس: 61119345   

 

 

معاونت دانشجویی

 

مجید حسین زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: سرپرست امور دانشجوئی و فرهنگی 

شماره تماس: 61119329

سیمین بهاروند

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت:  کارشناس مسئول امور دانشجوئی

شماره تماس: 61119229  

 

 

معاونت اداری و مالی

 

معصومه زمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: مسئول دفتر معاونت اداری ومالی

شماره تماس: 61119231 

اسفند بزرگی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: رئیس امور اداری و پشتیبانی

شماره تماس: 61119394

       

مهشید نبی بیدهندی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: رئیس حسابداری    

شماره تماس: 61119242

طاهره مختاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس مسئول امور اداری

شماره تماس: 61119337

       

مهدی قدمی

مدرک تحصیلی: کاردانی

سمت: انباردار

شماره تماس:  

حسن فولادلو

مدرک تحصیلی: کاردانی

سمت: کارپرداز

شماره تماس: 61119239  

       

مهناز احدنژاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: مسئول دبیرخانه

شماره تماس: 61119248    

   
 

 

آموزش های آزاد و کاربردی

 

اعظم حیدری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس دوره های MBA

شماره تماس: 88225027

سعیده حنفی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس دوره های DBA

شماره تماس: 88225042

       

سمیه خیرآبادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس امور مالی آموزش های آزاد

شماره تماس: 88335096