۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد ساعت : 19:59 بوقت تهران

 


   

دکتر مهران رضوانی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری بازاریابی بین الملل
محورهای مطالعاتی: 
کارآفرینی بین الملل، بین المللی سازی کسب وکارها، بازاریابی کارآفرینانه و استارت آپ ها
سمت: مشاور بازاریابی و روابط عمومی دانشکده و مدیر گروه کارآفرینی سازمانی
پست الكترونيك: 
m.rezvani@ut.ac.ir  

شماره تماس: 61119225
رزومه
 
کتب تالیفی و ترجمه

       
   

دکتر حمید پاداش
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری علوم اقتصادی 
محورهای مطالعاتی:  نهادگرایی و محیط کسب وکار

پست الكترونيك: padash@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119397
رزومه

 

       
    دکتر بهروز زارعی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت سیستم ها
محورهای مطالعاتی: کارآفرینی در فناوری اطلاعات

پست الكترونيك: bzarei@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119346
 رزومه     وبگاه 
       
    دکتر محمدرضا زالی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت سیستم ها 
محورهای مطالعاتی: 
کارآفرینی سازمانی در شرکت ها و سازمان ها و سازمان های ایرانی
سمت: مدیر گروه کارآفرینی پردیس البرز، رئیس دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی در ایران (GEM)
پست الكترونيك: 
mrzali@ut.ac.ir  

شماره تماس: 61119250
 رزومه      وبگاه 
       
   

دکتر کمال سخدری

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت کارآفرینی
محورهای مطالعاتی:  ایجاد و توسعه سازمان های کارآفرین در ایران 

پست الكترونيك: kasakhdari@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119349
رزومه

       
    دکتر نادر سیدامیری
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت بازاریابی
محورهای مطالعاتی: بازاریابی دیجیتال در کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین، بازاریابی داده محور در استارت آپ ها، علوم داده و تحلیل کسب و کار

سمت: مدیر دوره های MBA و DBA
پست الكترونيك: 
nadersa@ut.ac.ir  

شماره تماس: 61119340
رزومه
       
   

دکتر بابک ضیاء
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری کارآفرینی 
محورهای مطالعاتی: کارآفرینی بین الملل، نوآوری، نوسازی استراتژیک بین المللی

سمت: مشاور امور بین الملل دانشکده و رئیس کرسی "کارآفرینی یونسکو "
پست الكترونيك: 
bziyae@ut.ac.ir  

شماره تماس: 61119350
رزومه

       
   

دکتر محمد حسن مبارکی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت رفتار سازمانی
محورهای مطالعاتی: تحلیل رفتارهای کارآفرینانه، الگوها و چارچوب های ذهنی در تصمیم گیری کارآفرینان

سمت: معاون پژوهشی دانشکده
پست الكترونيك: 
mhmobaraki@ut.ac.ir  

شماره تماس: 61119333
رزومه      
وبگاه 
 

       

 

معرفی گروه کارآفرینی سازمانی
 
گروه کارآفرینی سازمانی با هدف تربیت کارآفرینان، پژوهشگران و مشاوران کارآفرینی شرکتی شکل گرفته است. کارآفرینی شرکتی در معنای بسیار ساده به مفهوم انجام رفتار کارآفرینانه توسط شرکت ها یا سازمان های موجود می باشد که شامل اقداماتی نظیر نوآوری در محصولات و خدمات، ورود به کسب و کارها و بازارهای ملی و بین المللی جدید و نیز نوسازی استراتژیک شامل نوسازی مدل کسب و کار، استراتژی های رقابتی و حوزه های کسب و کار می گردد. شکل گیری کارآفرینی سازمانی به عنوان یک حوزه علمی، پژوهشی و آموزشی جدید، ریشه در به چالش کشیده شدن شرکت ها و رهبران بازار بواسطه افزایش میزان و سرعت تغییرات روندهای صنعت و بازار، اقدامات رقابتی و شوک های محیطی در دهه های اخیر دارد و امروزه صاحبنظران معتقدند که نه تنها شرکت های بزرگ، بلکه کسب و کارهای نوپا نیز در کمتر از سه سال می بایست منتظر رقیبان حریصی باشند که بازار را به اندازه کافی بزرگ برای ورود می بینند. همچنین، با کوچک شدن دولت ها، کاهش بودجه های دولتی و لزوم افزایش بهره وری و کارایی، سازمان های عمومی نیز نیازمند اتخاذ رویکردهای مناسب برای افزایش رفتار کارآفرینانه سازمانی می باشند. به خصوص مطالعات نمایندگی دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) در ایران (مستقر در دانشکده کارآفرینی) نشان می دهد که کمیت و کیفیت رفتارهای کارآفرینانه شرکتی در ایران بسیار پائین تر از میانگین جهانی آن است که مؤید مجموعه ای از چالش های مدیریتی و زمینه ای است که کسب و کارهای ایرانی برای بروز رفتار کارآفرینانه با آن مواجه هستند. این مهم، باعث کاهش بهره وری و رقابت پذیری کسب و کارهای کشورمان در عرصه های ملی و بین المللی و به تبع آن عدم تحقق مطلوب اهداف سیاست های کلان اقتصادی-اجتماعی از قبیل افزایش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیر نفتی و نیل به اقتصاد دانش بنیان، درون زا و مقاومتی شده است. شواهد تجربی متعدد نشان می دهد که در فضای عدم اطمینان کنونی، کسب و کارها و سازمان هایی می توانند بقاء و رشد مطلوب داشته باشند که علاوه بر استفاده بهینه از منابع و توانمندی های کنونی برای بهره برداری از فرصت های موجود (رفتار مزیت جویی)، همزمان قابلیت ها و مزیت های رقابتی آینده را برای کاهش تهدیدها و نیز بهره برداری از فرصت های در حال ظهور و حتی فرصت سازی (رفتار فرصت جویی/سازی) ایجاد نمایند. این دوسوتوانی سازمانی حاصل ایجاد و مدیریت مجموعه ای از مکانیزم های سازمانی و محیطی است که در گروه کارآفرینی سازمانی به طور تخصصی مورد آموزش و پژوهش قرار می گیرد.
گروه کارآفرینی سازمانی در مقطع کارشناسی ارشد با تمرکز بر تربیت مشاوران و کارآفرینان سازمانی در سه گرایش سازمانی، کسب و کار الکترونیک و کارآفرینی بین الملل دانشجو می پذیرد. در گرایش سازمانی، دانشجویان دانش، نگرش و مهارت های کارآفرینی سازمانی را از طریق دروسی از قبیل پویایی های کارآفرینی شرکتی، تشخیص فرصت های کارآفرینانه شرکتی، بازاریابی کارآفرینانه، مدیریت پروژه های کارآفرینی شرکتی و غیره کسب می نماید. در گروه کسب و کار الکترونیک، با تمرکز بر زمینه و فناوری های اطلاعات و ارتباطات، ایجاد و رشد کارآفرینانه کسب و کارهای الکترونیک مورد آموزش و پژوهش قرار می گیرد. در گرایش کارآفرینی بین الملل دانشجویان دانش، نگرش و مهارت های لازم را برای شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های فرامرزی و ایجاد و مدیریت کسب و کارهای بین المللی از طریق دروسی از قبیل کارآفرینی بین الملل، شناسایی فرصت های کارآفرینی بین الملل، مدیریت بین المللی و بین فرهنگی، ارتباطات بین الملل، جهانی سازی و غیره کسب می کنند.  
در مقطع دکترا، گروه کارآفرینی سازمانی درصدد پرورش پژوهشگران، مدرسین و مشاورین کارآفرینی سازمانی می باشد. بدون تردید، جوامع در کنار کارآفرینان، به عنوان عاملان اصلی تغییر و موتور محرک توسعه اقتصادی-اجتماعی که با رفتار کارآفرینانه خود باعث ایجاد ارزش افزوده و هدایت منابع به سمت کارایی و اثربخشی می گردند، نیازمند پژوهشگرانی هستند که نه تنها با توسعه مدل ها و نظریه ها می توانند میزان آزمون و خطای کارآفرینان بالقوه را برای انجام رفتار کارآفرینانه کاهش دهند، بلکه با اتخاذ رویکرد طراحی و آینده نگر می توانند بینش های ارزشمندی به کارآفرینان موجود برای انجام بهتر اقدامات خود در آینده ارائه نمایند. لذا، در مقطع دکترا، دانشجویان ضمن فراگیری مباحث جاری و تخصصی کارآفرینی سازمانی در دنیا و ایران، مهارت ها و قابلیت های تحلیلی و پژوهشی لازم را برای نظریه پردازی، بسترمندسازی نظریه های موجود و طراحی ابزارها و مدل های کاربردی برای توصیف، تبیین و افزایش نرخ وقوع کارآفرینانه شرکتی را فرا می گیرند.